JAZYKOVÉ ÚPRAVY

Gramatické                     2,00 euro/1NS
Gramatické + štylistické 2,50 eura/1NS

Cenna sa môže navýšit ak je text velmi zložitý na opravu.

PREDTLAČOVÉ ÚPRAVY

Zalomenie textu s rozsahom do 300 NS  200 eur
S rozsahom nad 300 NS                       250 eur
Výroba obálky                                         180 eur